• In English
 • У рамках виконання взятих на себе Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна впроваджує систему встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС.

  З цією метою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного обладнання”.

  Даний документ має на меті забезпечити покращення енергетичних та екологічних характеристик ламп спрямованого випромінення та світлодіодних ламп, що в результаті дозволить поступово збільшити кількість енергоефективних товарів на ринку.

  Запровадження системи встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих товарів дозволить поступово усувати з ринку популярні товари, що здійснюють найбільший негативний вплив на оточуюче середовище. Технічні регламенти з екодизайну розглядають всі впливи на навколишнє середовище упродовж всього життєвого циклу продукту - починаючи від концепції, проектування, виробництва, використання і до утилізації — але на сьогодні, як правило, вони орієнтовані на енергоспоживання тільки в фазі використання готової продукції і встановлюють мінімальні стандарти енергоефективності, вимагаючи тим самим, щоб усі продукти в даній категорії задовольняли вимогам до обов’язкових рівнів енергоефективності.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 березня 2019 р. № 264
  Київ
  Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання

  Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання, що додається.

  2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

  3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

  4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21