• In English
 • Урядом прийнято нову редакцію Технічного регламенту безпечності іграшок, розробленого з урахуванням Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про безпеку іграшок, до якої починаючи з 2012 року було внесено низку змін.

  Прийняття Технічного регламенту забезпечить приведення національного законодавства у відповідність із нормами законодавства Європейського Союзу та дозволить у майбутньому укласти між Україною та ЄС Угоду АСАА, що забезпечить вільний доступ іграшок на ринки сторін на основі взаємного визнання результатів оцінки відповідності.

  Технічний регламент визначає:

  - обов’язки суб’єктів господарювання (виробників, уповноважених представників виробника, імпортерів, розповсюджувачів);

  - суттєві вимоги щодо безпечності іграшок;

  - положення щодо презумпції відповідності іграшок вимогам щодо безпечності;

  - питання, пов’язані зі складанням декларації про відповідність, нанесенням знака відповідності технічним регламентам та іншого маркування;

  - положення щодо призначених органів з оцінки відповідності та спеціальні вимоги до них;

  - положення про здійснення державного ринкового нагляду;

  - перелік виробів, які не вважаються іграшкою відповідно до Технічного регламенту;

  - особливі вимоги щодо безпечності;

  - вимоги до технічної документації;

  - вимоги щодо попереджень (загальних, спеціальних попереджень та позначень про вжиття обережності при користуванні окремими категоріями іграшок).

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 лютого 2018 р. № 151
  Київ
  Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок

  Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1.  Затвердити Технічний регламент безпечності іграшок, що додається.

  2. Установити, що надання на ринку іграшок, які відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2192), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності іграшок вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

  3. У пункті 41 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550) у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідній вид продукції” слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”.

  4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2192).

  5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

  6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67