• In English
 • Уряд затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки. Метою Стратегії є визначення основних цілей управління державним боргом, завдань та заходів для досягнення таких цілей.

  Основними заходами, які планується здійснити для реалізації Стратегії, є:

  збільшення частки державного боргу у національній валюті;

  залучення іноземних інвесторів до інвестування в облігації у національній валюті;

  подовження середнього строку до погашення державних цінних паперів і  забезпечення рівномірного графіку погашення державного боргу;

  здійснення операцій з активного управління державним боргом з метою зменшення пікових навантажень на державний бюджет та стимулювання попиту на державні цінні папери;

  проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на міжнародний ринок капіталу;

  подальше удосконалення політики управління державним боргом, в тому числі шляхом створення та ефективного функціонування Агентства з управління державним боргом з використанням найкращих світових практик;

  розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком тощо.

  Результатом впровадження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019—2022 роки буде подальше збільшення прозорості політики управління державним боргом та сприяння підвищенню ефективності його управління.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 червня 2019 р. № 473
  Київ
  Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019—2022 роки

  Відповідно до частини десятої статті 16 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019—2022 роки, що додається до оригіналу.

  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 883 “Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018—2020 роки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 86, ст. 2824).

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67