• In English
 • Уряд затвердив та подав до Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

  Програмою визначено пріоритетні цілі Уряду для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше, а також шляхи досягнення цілей.

  В основу цієї Програми покладено людиноцентричний підхід, тому запропоновані урядові цілі спрямовані не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях.

  За досягнення кожної із запропонованих цілей в Уряді відповідатиме визначений член Кабінету Міністрів та встановлені ключові показники ефективності, що дозволить побудувати роботу за принципом орієнтованості на результат та ефективно здійснювати кадрову політику.

  Ключовими результатами успішної реалізації Програми Уряду визначено:

  економіка України (ВВП) зросте на 40%;

  буде створено 1 млн. нових робочих місць;

  залучено 50 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій;

  відбудеться очевидний розвиток інфраструктури, зокрема всі основні дороги (24 000 км) будуть приведені у хороший стан, активно розвиватиметься залізниця, побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів;

  кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму;

  рівень забруднення довкілля зменшиться принаймні на 20%;

  демографічний тренд буде позитивним (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме).

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 вересня 2019 р. № 849
  Київ
  Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України і подати її на розгляд Верховної Ради України.

          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 80