• In English
 • Урядом прийнято рішення, спрямоване на зменшення в закладах інституційного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом влаштування їх до малих групових будинків, забезпечення можливостей для таких дітей виховуватися в умовах, наближених до сімейних.

  Зокрема, затверджено Примірне положення про малий груповий будинок як заклад соціального захисту, що призначений для тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, в умовах, наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, сприяння поверненню дітей в біологічну сім’ю або влаштування в сімейні форми виховання.

  Створення малих групових будинків сприятиме оптимізації мережі закладів, у яких надаються соціальні послуги, пришвидшенню реформування закладів інституційного догляду і виховання дітей, забезпеченню максимальної доступності дітей до послуг у громаді, посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей та сімей з дітьми.

  Одним із завдань малого групового будинку є забезпечення навчання дитини в найближчому закладі дошкільної освіти, загальної середньої освіти, за місцем проживання, в тому числі забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на інклюзивне навчання та отримання освітніх послуг згідно з індивідуальною програмою розвитку.

  Також створення малих групових будинків сприятиме посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей та сімей з дітьми.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 жовтня 2018 р. № 926
  Київ
  Про затвердження Примірного положення про малий груповий будинок

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Примірне положення про малий груповий будинок, що додається.

  2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

  у разі прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію шкіл-інтернатів вжити заходів до утворення з урахуванням соціальних потреб, територіальної громади малих групових будинків і забезпечити організацію їх діяльності;

  у своїй діяльності керуватися Примірним положенням про малий груповий будинок, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.

  3. Міністерству соціальної політики розробити та затвердити у тримісячний строк нормативно-правові акти, пов’язані із забезпеченням функціонування малого групового будинку та перебуванням у ньому дітей.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73