• In English
 • Уряд прийняв рішення про впровадження атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та затвердив відповідний Порядок.

  Єдиний державний кваліфікаційний іспит складатиметься з таких компонентів:

  інтегрований тестовий іспит “КРОК”;

  об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, під час якого перевірятимуться практичні навички випускника;

  міжнародний іспит з основ медицини;

  іспит з англійської мови професійного спрямування.

  Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту забезпечить впровадження дієвих механізмів атестації та дозволить створити комплексний підхід до проведення державних іспитів для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”, сприятиме поліпшенню якості медичної освіти та надання медичної допомоги населенню України.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 березня 2018 р. № 334
  Київ
  Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

  Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

  2. Затвердити Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, що додається.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73