• In English
 • Одним з ключових аспектів реформи правоохоронних органів, зокрема, в частині діяльності Національної поліції, є законодавчо врегульований обов’язок поліції діяти в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства. Законом України “Про Національну поліцію” передбачено, що діяльність поліції має бути спрямована на задоволення потреб населення, а рівень його довіри до поліції є одним з основних критеріїв оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

  Кабінетом Міністрів України затверджено порядок проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції. Порядком визначаються основні завдання, принципи, періодичність проведення оцінки (на загальнодержавному рівні — не рідше одного разу на рік, на територіальному рівні — у разі потреби), порядок дій Нацполіції та незалежної соціологічної служби під час організації та проведення оцінки тощо.

  Проведення оцінки рівня довіри населення до органів і підрозділів Національної поліції дозволить виявляти проблемні питання в їх діяльності, враховувати думку громадськості для удосконалення їх роботи, що сприятиме підвищенню ефективності роботи органів і підрозділів поліції, зробить їх діяльність більш прозорою, зрозумілою та підконтрольною суспільству.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 07 лютого 2018 р. № 58
  Київ
  Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції

  Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України “Про Національну поліцію” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції, що додається.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17