• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 23 грудня 2020 р. № 1300
  Київ
  Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій

  Відповідно до частини сьомої статті 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, що додається.

  2. Установити, що:

  державна оцінка медичних технологій, які не є лікарськими засобами, запроваджується з 1 січня 2022 року;

  тимчасово до створення державного унітарного комерційного підприємства, на яке буде покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій, виконання зазначених функцій покладається на державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України”.

  3. У другому реченні абзацу першого пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 815; 2020 р., № 10, ст. 373, № 75, ст. 2406) слова “оцінку медичних технологій у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я” замінити словами “державну оцінку медичних технологій”.

  4. Міністерству охорони здоров’я:

  1) у шестимісячний строк розробити та затвердити настанову з державної оцінки медичних технологій для лікарських засобів;

  2) до 1 січня 2022 р.:

  вжити заходів щодо створення державного унітарного комерційного підприємства, на яке покласти виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій;

  розробити та затвердити настанову з державної оцінки медичних технологій, які не є лікарськими засобами;

  3) до 1 січня 2023 р.:

  провести державну оцінку медичних технологій щодо номенклатур (переліків) лікарських засобів, які закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я та які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 (Офіційний вісник України 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), з метою прийняття рішення щодо доцільності їх подальшої закупівлі;

  провести державну оцінку медичних технологій (зокрема за скороченою процедурою) для лікарських засобів, внесених до зазначеного Національного переліку, які відсутні в Базовому переліку основних лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

  5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу третього пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73