• In English
 • На теперішній час відсутній єдиний механізм перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу, що в свою чергу ставить під сумнів правомірність дій контролюючих органів, під час встановлення фактів забруднення та розрахунку розміру збитків.

  Відсутність нормативно-правового акта, який регулює відносини під час встановлення джерела забруднення, призводить до негативних наслідків для морського середовища та шкодять іміджу України як морської держави та  надійного партнера.

  Прийняття акта забезпечить ефективне виконання міжнародних правових зобов’язань України у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством та забезпечить чіткий, єдиний, прозорий механізм фіксації факту забруднення та встановлення джерела забруднення.

  Таким чином, реалізація акта дозволить встановити чіткий та єдиний механізм перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу та сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (територіального моря України) суднами, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України, та ефективності виконання зобов’язань України за Міжнародною Конвенцією із запобігання забрудненню з суден 1973 року, з поправками 1978 року.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 серпня 2019 р. № 828
  Київ
  Про затвердження Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75