• In English
 • Уряд затвердив порядок добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних підприємств за завдані підприємству збитки під час виконання ними власних обов’язків.

  Документ визначає перелік страхових ризиків, що підлягають відшкодуванню у разі їхнього настання, а саме:

  провадження інвестиційної діяльності, яка призвела до збитків страхувальника;

  висловлювання і заяви від імені страхувальника, які негативно вплинули на ділову репутацію страхувальника та призвели до збитків страхувальника;

  розголошення службової та конфіденційної інформації та комерційної таємниці, що призвело до збитків страхувальника;

  укладення від імені страхувальника угод, в тому числі тих, в яких є особиста заінтересованість, які призвели до пред’явлення претензій третіми особами та, як наслідок, збитків страхувальника;

  завдання збитків власникам під час проведення процедур реорганізації та ліквідації підприємства, товариства та господарських організацій, управління якими здійснюють підприємство, товариство;

  оприлюднення фінансової звітності, яка містить недостовірну інформацію та призвела до збитків страхувальника.

  Відповідно до визначеного порядку страхування відповідальності керівників держпідприємств, факт настання страхового випадку і розмір збитків, що мають бути відшкодовані, підтверджуються судовим рішенням, яке набрало законної сили, або іншим способом, передбаченим правилами страхування страховика та договором страхування.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 липня 2018 р. № 535
  Київ
  Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

            Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

         Затвердити Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що додається.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25