• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 грудня 2019 р. № 1411-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з реформування залізничного транспорту

  1. Затвердити план заходів з реформування залізничного транспорту, що додається.

  2. Відповідальним виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

  забезпечити його виконання у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

  подавати щороку до 20 числа місяця, що настає після звітного періоду,  Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 21