• In English
 • Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, яким визначено конкретні завдання, заходи, індикатори досягнення цілей, перелік відповідальних органів виконавчої влади, потреба у фінансуванні та основні напрями використання фінансових ресурсів.

  План заходів розроблено в співробітництві з експертами громадянського суспільства, міжнародних організацій, країн - стратегічних партнерів України.

  Застосована під час розроблення плану методика, яку схвалено Консультативною місією ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки, передбачає систематизацію заходів, що здійснюватимуться на виконання пріоритетів Стратегії, за логічним циклом (стратегемою) «дослідження, вивчення передового міжнародного досвіду – нормативне врегулювання – пілотний проект (де це доцільно) – створення системи».

  Набір індикаторів досягнення цілей високого рівня Стратегії визначено на основі міжнародних стандартів та кращого досвіду, насамперед Естонської Республіки, який, у свою чергу, базується на результатах періодичних соціологічних досліджень, що проводяться Соціологічною службою ЄС «ЄВРОБАРОМЕТР».

  Очікується, що за результатами реалізації Стратегії органи системи МВС значно посилять свої спроможності адекватно реагувати на виклики в галузі цивільної безпеки, що постають перед державою та суспільством, а також запровадять сучасні практики належного врядування, які базуються на кращому досвіді країн-членів Європейського Союзу, Організації Північно-Атлантичного договору, інших міжнародних організацій, а також країн – стратегічних партнерів України.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 серпня 2019 р. № 693-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року

  1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:

  забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

  подавати Міністерству внутрішніх справ щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 15 березня інформацію про стан виконання плану заходів.

  3. Міністерству внутрішніх справ:

  подавати Кабінетові Міністрів України щороку до 30 березня звіт про виконання плану заходів;

  підготувати загальний звіт за результатами реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року на підставі результатів оцінки досягнення її мети з урахуванням набору індикаторів високого рівня, що додається, подати зазначений звіт до Кабінету Міністрів України та оприлюднити.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29