• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 07 квітня 2021 р. № 321-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

  1. Затвердити план заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, що додається.

  2. Пункт 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430 “Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1848) викласти в такій редакції:

  “3. Міністерству інфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням.”.

  3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

  подавати щороку до 31 березня Міністерству інфраструктури інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21