• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 05 січня 2021 р. № 7-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні

  1. На виконання статті 2 Указу Президента України від 5 березня 2019 р. № 53 “Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні” затвердити план заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам та іншим державним органам забезпечити виконання плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щороку до 5 грудня Службі безпеки інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 лютого Президентові України та Кабінетові Міністрів України.

  4. Визнати такими, що втратили чинність:

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 547 “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом”;

  пункт 10 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 8 лютого 2017 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 16, ст. 469).


          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29