• In English
 • Уряд затвердив План заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”.

  Документом передбачено:

  диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів, зниження енергоємності економіки;

  розвиток свідомого та енергоефективного суспільства;

  запровадження повноцінних ринкових відносин в паливно-енергетичному комплексі і сучасної системи енергетичного менеджменту;

  покращення інвестиційної привабливості енергетичної галузі;

  інтеграція газових і електроенергетичних мереж в енергетичний простір Європейського Союзу;

  перетворення паливно-енергетичного комплексу у конкурентоспроможну і ефективну галузь економіки у стислі строки.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 06 червня 2018 р. № 497-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”

  1. Затвердити план заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, що додається.

  2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати Кабінетові Міністрів України:

  до 1 грудня 2020 р. проект плану заходів з реалізації етапу “Оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”;

  до 1 грудня 2025 р. проект плану заходів з реалізації етапу “Забезпечення сталого розвитку (до 2035 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

  забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

  подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству енергетики та вугільної промисловості інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення.

  4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України звіт про стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37