• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 листопада 2019 р. № 1417-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020—2024 роки

  1. Затвердити план заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020—2024 роки, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, забезпечити:

  виконання зазначеного плану заходів;

  подання щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я інформації про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

  3. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, відповідальними за його виконання, за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73