• In English
 • Урядом затверджено план заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери.

  Документом, зокрема, передбачено:

   перегляд переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та механізму їх реалізації;

   удосконалення системи національних академій наук;

   інтеграцію наукових досліджень, що проводяться у закладах вищої освіти і наукових установах, шляхом створення центрів колективного користування науковим, у тому числі унікальним, обладнанням;

   удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективної участі українських вчених в реалізації міжнародних проектів, міжнародних дослідницьких та інноваційних програм, створення сприятливих умов для участі українських науковців та бізнесу в міжнародному співробітництві в сфері науки, технологій та інновацій;

   проведення державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності та оптимізацію мережі наукових установ на підставі результатів атестації;

  приведення мережі наукових періодичних видань у відповідність до вимог світових наукометричних баз;

  заходи щодо стимулювання повернення талановитої наукової молоді в Україну тощо.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 17 жовтня 2018 р. № 776-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери

  1. Затвердити план заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, що додається.

  2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам за участю Національної академії наук, національних галузевих академій наук забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73