• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 12 січня 2022 р. № 41-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерству культури та інформаційної політики подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

  у місячний строк розробити, видати та подати Міністерству культури та інформаційної політики акти стосовно виконання плану заходів;

  подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про виконання плану заходів;

  забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідні роки, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

           Прем’єр-міністр України                                        Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 55