• In English
 • Уряд затвердив план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2019 рік.

  Документом передбачено створення в суспільстві умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя заради формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.

  Реалізація акта забезпечить:

  формування інфраструктури сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі закладів загальної середньої освіти, що мають бути легкодоступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб;

  збільшення кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних захворювань, передусім серцево-судинних;

  створення необхідних інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, кадрових та наукових умов для стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності в різні сфери життєдіяльності;

  координацію дій усіх заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення цієї мети.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 26 липня 2018 р. № 541-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2019 рік

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2019 рік, що додається.

  2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

  забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2019 рік;

  забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2020 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

  забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

  подати до 15 січня 2020 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів за 2019 рік.

  4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2019 року.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73