• In English
 • Урядом затверджено план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки, яку було підписано 14 травня 2019 року.

  Угода містить спільні домовленості Уряду, профспілок і роботодавців щодо розвитку економіки, вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць, а також домовленості та окремі зобов’язання Сторін з питань оплати, охорони та умов праці, соціального захисту працюючих, молодіжної політики та соціального діалогу.

  На виконання Заключних положень Угоди Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів, підготовлений з урахуванням пропозицій соціальних партнерів, який містить деталізовані завдання, перелік органів, відповідальних за їх виконання, терміни та строки реалізації.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 серпня 2019 р. № 691-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

  забезпечувати своєчасне виконання плану заходів;

  подавати до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів;

  вжити заходів до приведення положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів у відповідність із Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки.

  3. Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів.

  4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1044 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73