• In English
 • Урядом затверджено план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2020 рік.

  Розпорядження спрямовано на створення сприятливих умов для оздоровчої рухової активності громадян та зміцненню їх здоров’я, що надасть змогу, зокрема забезпечити:

  скоординовану діяльність суб’єктів різних секторів соціально-економічної сфери державної політики заради заохочення співгромадян до ведення здорового способу життя;

  збільшення щорічно на один відсоток кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних захворювань, передусім серцево-судинних;

  створення необхідних інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, кадрових та наукових умов для стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності в різні сфери життєдіяльності.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 серпня 2019 р. № 666-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2020 рік

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2020 рік, що додається.

  2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

  забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2020 рік;

  забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2021 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:

  забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

  подати до 15 січня 2021 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіту про його виконання.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73