• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 06 жовтня 2021 р. № 1215-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2021—2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

  1. Затвердити план заходів на 2021—2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

  виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах видатків, передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

  подання щороку до 31 січня Міністерству охорони здоров’я інформації про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.


                    Прем’єр-міністр України                     Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73