• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 04 серпня 2021 р. № 883-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

  1. Затвердити план заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі — план заходів), що додається.

  2. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

  забезпечити виконання плану заходів;

  подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству розвитку громад та територій інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та інформування до 25 числа Кабінету Міністрів України.


          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80