• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 25 червня 2020 р. № 776-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки

  1. Затвердити план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерству культури та інформаційної політики:

  подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;

  розробити та подати до 5 грудня 2020 р. Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

  у місячний строк розробити, видати та подати Міністерству культури та інформаційної політики акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком 1;

  подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про виконання плану заходів за формою згідно з додатком 2;

  подати до 1 листопада 2020 р. Міністерству культури та інформаційної політики пропозиції до проекту плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки.

          Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 55