• In English
 • Уряд затвердив план заходів на 2019—2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, яким передбачено зокрема: cтворення нормативно-правової бази для розвитку дитячого громадського руху та ефективного функціонування дитячих громадських організацій; забезпечення розвитку системи науково-методичного супроводу діяльності дитячих громадських організацій, популяризація досвіду їх роботи; удосконалення системи підготовки фахівців для забезпечення діяльності дитячих громадських організацій; сприяння ефективному функціонуванню дитячих громадських організацій; посилення виховного потенціалу дитячих громадських організацій, зокрема шляхом залучення дітей до участі у реалізації соціально значущих програм і проектів; підвищення рівня співпраці дитячих громадських організацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування; сприяння розвитку системи взаємодії державних, громадських, наукових установ та організацій, бізнес-інституцій в інтересах дитячого громадського руху розширення соціального партнерства; формування позитивного ставлення до дитячого громадського руху в Україні.

  Урядове рішення сприятиме розвитку дитячих громадських організацій, дитячого громадського руху в Україні, розвитку громадянського суспільства.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 20 березня 2019 р. № 171-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2019—2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

  1. Затвердити план заходів на 2019—2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання щороку до 15 січня Міністерству молоді та спорту інформації про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73