• In English
 • Уряд затвердив план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності.

  Документом визначено конкретні заходи, спрямовані на підвищення дієвості політики зайнятості, підвищення грошових доходів населення, мінімізацію ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення.

  Планом, зокрема, передбачено:

  підтримку роботодавців у створенні нових робочих місць для безробітних громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;

  забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю;

  організацію професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб віком понад 45 років;

  стимулювання заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні молоді на перше робоче місце;

  сприяння сторонам соціального діалогу у розробленні галузевих стандартів оплати праці;

  Реалізація цих заходів сприятиме досягненню основних цільових показників щодо зниження рівня бідності, а також досягненню європейських стандартів життя, створенню умов для усунення відчуження окремих груп населення.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 14 лютого 2018 р. № 99-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності

  1. Затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

  подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73