• In English
 • Кабінет Міністрів на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» розробив та затвердив план заходів з реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки.

  З метою врахування думки громадськості був проведений круглий стіл за участю представників інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади, міжнародних організацій. Також до підготовки плану заходів долучалися члени Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства, утвореної Указом Президента від 4 листопада 2016 року № 487.

  Реалізація передбачених планом заходів сприятиме:

  - посиленню інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства (зокрема, в результаті запровадження онлайн реєстрації громадських об’єднань та благодійних організацій, спрощення механізму ліквідації громадської організації зі статусом юридичної особи, запровадження електронних процедур проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка);

  - залученню громадськості до розроблення рішень центральними та місцевими органами виконавчої влади шляхом удосконалення процедури формування та організації діяльності громадських рад, утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996;

  - підвищенню рівня поінформованості громадян з питань правової культури, надання соціальних послуг, запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв тощо.

   Слід звернути увагу на те, що 80 % заходів передбачає або безпосереднє партнерство відповідних органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства під час виконання заходів або залучення громадськості у процесі виконання визначених завдань.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 10 травня 2018 р. № 297-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки

  1. Затвердити план заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
  на 2016—2020 роки, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити інформування щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17