• In English
 • Урядом затверджено план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2018 рік.

  Документом, зокрема, передбачається реалізація положень Закону України “Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції”.

  Планом заходів передбачено:

  розроблення програмного забезпечення у сфері електронної системи охорони здоров’я та забезпечення прийняття законодавчих актів для підтримки реформи системи охорони здоров’я;

  сприяння реалізації на базі університетів проектів дуальної форми здобуття освіти для забезпечення освоєння практичної частини освітніх програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальностей з сучасних тенденцій програмування;

  сприяння підвищенню кіберзахисту, створенню захищеної та сумісної програмної продукції шляхом популяризації впровадження захищених операційних систем українського виробництва з підтвердженням їх відповідності вимогам законодавства у сфері захисту інформації, гармонізації міжнародних стандартів у сфері захисту інформації, інформаційної безпеки та впровадження в національні програмні продукти національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, які визначають механізми захисту інформації та вимоги з безпеки у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг тощо.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 23 травня 2018 р. № 344-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2018 рік

  1. Затвердити план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2018 рік (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади поінформувати до 1 листопада 2018 р. Державне агентство з питань електронного урядування про стан виконання плану заходів.

  3.  Державному агентству з питань електронного урядування подати до 1 грудня 2018 р. Кабінетові Міністрів України узагальнений звіт про виконання плану заходів разом із пропозиціями щодо здійснення заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції у 2019 році.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21