• In English
 • Уряд затвердив перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра. До нього увійшли всі спеціальності, які відносяться до галузей знань “Ветеринарна медицина”, “Охорона здоров’я”, “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, “Цивільна безпека”, “Транспорт”, а також спеціальності “Право”, “Кібербезпека”, “Атомна енергетика”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародне право”.

   Прийняття постанови забезпечить впровадження дієвих механізмів атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістр, що дозволить визначити рівень професійної підготовки випускників відповідних спеціальностей закладів вищої освіти.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 травня 2018 р. № 354
  Київ
  Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра

  Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра, що додається. 

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73