• In English
 • Уряд визначив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягатиме ліцензуванню. Крім того, затверджено обсяги квот на зазначені товари у 2018 році.

  Реалізація положень постанови забезпечить формування раціональної структури експорту та імпорту окремих товарів, виконання міжнародних угод України, сприятиме створенню рівноваги в енергетичній сфері.

  Постанову прийнято на виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до якої Кабінет Міністрів України щорічно затверджує переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсяги квот.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 грудня 2017 р. № 1018
  Київ
  Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити на 2018 рік:

  1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

  2) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

  3) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 3;

  4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4;

  5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.

  2. Установити, що:

  1) не використані у 2017 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 3, ст. 75), дійсні до 1 березня 2018 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

  2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

  3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, що можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 2 і 3, здійснюється лише до (з) країн — сторін Монреальського протоколу.

  4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

  1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

  2) інформувати щомісяця:

  Державну фіскальну службу — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти;

  Міністерство екології та природних ресурсів — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 2 і 3.

  5. Державній фіскальній службі подавати щомісяця:

  1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою;

  2) Міністерству екології та природних ресурсів — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках 2 і 3.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

          Прем’єр-міністр України                                                                                         В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67