• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 березня 2021 р. № 179
  Київ
  Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року

  Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” з метою забезпечення проведення державної економічної політики Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Національну економічну стратегію на період до 2030 року (далі — Стратегія), що додається.

  2. Установити, що:

  Стратегія є основою під час розроблення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади планів заходів, проектів програмних і стратегічних документів, проектів законів та інших актів законодавства;

  заходи щодо реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних завдань державної економічної політики включаються до планів діяльності Кабінету Міністрів України;

  програмні та стратегічні документи Кабінету Міністрів України, плани діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність із Стратегією (у разі потреби) і виконуються з урахуванням пріоритетності досягнення визначених Стратегією стратегічних цілей;

  моніторинг стану виконання Стратегії проводиться на єдиному веб-порталі електронного урядування шляхом узагальнення інформації про хід її імплементації і аналізу ступеня досягнення визначених цільових індикаторів у звітному періоді. Результати моніторингу враховуються під час розроблення заходів щодо реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних завдань державної економічної політики на плановий період;

  результати моніторингу стану виконання Стратегії розглядаються щокварталу на засіданні Кабінету Міністрів України;

  перегляд Стратегії здійснюється у 2024 та 2027 роках з урахуванням результатів її виконання.

  3. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити:

  організаційно-методичне супроводження та загальну координацію виконання, моніторингу стану виконання і перегляду Стратегії;

  організацію роботи (інформаційну кампанію) з висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України щодо виконання Стратегії та доведення до всіх міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції інформації про пріоритетність виконання Стратегії в процесі діяльності;

  висвітлення результатів моніторингу стану виконання Стратегії на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади;

  включення інформації про результати виконання Стратегії до щорічних звітів про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до компетенції:

  подати до 15 червня 2021 р. в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Стратегією (у разі потреби);

  скоригувати до 15 липня 2021 р. плани діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою приведення їх у відповідність із положеннями Стратегії (у разі потреби);

  забезпечити на постійній основі внесення інформації про стан виконання Стратегії та динаміку досягнення визначених цільових індикаторів до електронної системи моніторингу і контролю виконання Стратегії на єдиному веб-порталі електронного урядування.

  5. Рекомендувати Національному банку, державним колегіальним органам керуватися цією Стратегією під час реалізації державної політики у законодавчо визначених сферах.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80