• In English
 • Урядом затверджено Національний план управління відходами до 2030 року.

  Прийняття акта обумовлено необхідністю створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами в Україні на інноваційних засадах, а також впровадження на національному та регіональному рівні стратегічного планування, що передбачатиме виконання ряду заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 20 лютого 2019 р. № 117-р
  Київ
  Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року

  1. Затвердити Національний план управління відходами до 2030 року (далі — Національний план), що додається.

  2. В абзаці шостому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2859), слова “відходи та вторинні ресурси” замінити словами “управління відходами”.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про стан виконання Національного плану для узагальнення, що подається Міністерством екології та природних ресурсів щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити у дворічний строк за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до їх компетенції регіональні плани управління відходами до 2030 року.

  5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям під час формування проекту Державного бюджету України передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджету, необхідні для виконання заходів Національного плану.

  6. Міністерству екології та природних ресурсів подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення Національного плану у відповідність із законом про управління відходами після його прийняття.

  7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час формування проектів місцевих бюджетів передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів Національного плану та регіональних планів управління відходами.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75