• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 07 квітня 2021 р. № 285-р
  Київ
  Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

  1. Затвердити Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (далі — Національний план дій), що додається.

  2. Визначити центральні органи виконавчої влади відповідальними за виконання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю згідно з додатком.

  3. Взяти до відома, що фінансування виконання Національного плану дій та регіональних планів дій здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій адміністрації, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національному банку, Верховному суду, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Офісу Генерального прокурора, Тренінговому центру прокурорів, Національній школі суддів, Національній академії педагогічних наук, Національній академії медичних наук забезпечити виконання Національного плану дій в межах своїх повноважень.

  5. Обласним і Київській міській державним адміністраціям:

  у двомісячний строк розробити і затвердити регіональні плани дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року;

  утворити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, з метою опрацювання пропозицій щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перешкод у задоволенні повсякденних потреб осіб зазначеної категорії відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю.

  6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Національного плану дій, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

  забезпечити виконання Національного плану дій;

  подавати щороку до 15 лютого Національній соціальній сервісній службі інформацію про стан виконання Національного плану дій для її узагальнення та інформування до 1 квітня Кабінету Міністрів України.

  7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73