• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р
  Київ
  Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2025 року

  1. Затвердити Національний план дій з виконання резолюції  Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2025 року (далі ― Національний план), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

  виконання Національного плану в межах видатків, передбачених органам, відповідальним за його виконання;

  подання щороку до 10 лютого Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання Національного плану для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити у тримісячний строк місцеві плани дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпекаˮ.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій адміністрації, Службі безпеки, Офісу Генерального прокурора, Національній школі суддів забезпечити виконання Національного плану в  межах своїх повноважень.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73