• In English
 • Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.

  Програмою визначено основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства.

  Зокрема, документом передбачено:

  удосконалення нормативно-правової бази;

  урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку;

  удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи;

  розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю;

  зменшення гендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління людськими ресурсами (зокрема, розроблення та внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);

  удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі;

  внесення гендерної складової до програми реформ.

  До реалізації Програми, крім органів державної влади і місцевого самоврядування, передбачається залучити міжнародні організації та громадські об’єднання, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 квітня 2018 р. № 273
  Київ
  Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (далі — Програма), що додається.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

  розробити та затвердити у тримісячний строк місцеві програми з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям  подавати  щопівроку  до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73