• In English
 • Урядом затверджено Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021року.

  Документом планується реформування системи забезпечення прав дітей, запровадження партнерських відносин між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами.

  В цілому Програма передбачає:

  створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини;

  забезпечення рівних можливостей для всіх дітей;

  зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства;

  захист дітей від насильства;

  створення системи правосуддя, дружнього до дитини;

  урахування найкращих інтересів і думки дитини при прийнятті рішень, що стосуються її життя;

  забезпечення прав дітей у ситуаціях воєнних дій чи збройних конфліктів;

  створення безпечного інформаційного простору для дітей.

  У зв’язку з процесами децентралізації в країні та підвищенням ролі територіальних громад до Програми включено розділ «Активізація ролі територіальної громади в умовах децентралізації», яким передбачено заходи з формування громад, доброзичливих до дітей.

  Виконавцями Програми є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські та інші недержавні організації, міжнародні фонди.

  Програма реалізуватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на фінансування відповідних сфер і галузей, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 травня 2018 р. № 453
  Київ
  Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну соціальну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року (далі — Програма), що додається.

  2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям подавати щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73