• In English
 • Уряд затвердив Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року.

  Реалізація Державної програми сприятиме активізації співробітництва з закордонними українцями, задоволенню їх національно-культурних і мовних потреб, залученню потенціалу української діаспори для утвердження позитивного іміджу України в світі, просування економічних інтересів держави.

  Зазначеним рішенням Міністерству закордонних справ та іншим центральним органам виконавчої влади доручено забезпечити здійснення визначених Програмою заходів за рахунок та в межах видатків, які передбачаються їм у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Згідно з Державною програмою орієнтовний обсяг її фінансування становить 105986 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету — 97903,7 тис. гривень, місцевих бюджетів — 7872,3 тис. гривень, інших джерел — 210 тис. гривень.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 травня 2018 р. № 344
  Київ
  Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року (далі — Програма), що додається.

  2. Міністерству закордонних справ та іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, забезпечити здійснення визначених Програмою заходів за рахунок та в межах видатків, які передбачаються їм у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, відповідальним за виконання Програми, розробити і затвердити заходи щодо співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року або передбачити їх у програмах міжнародного співробітництва та регіонального розвитку.

  4. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, подавати щороку до 20 лютого Міністерству закордонних справ звіти про результати виконання Програми.

  5. Міністерству закордонних справ:

  подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіт про результати виконання Програми;

  у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання Програми подати Кабінетові Міністрів України заключний звіт про результати виконання Програми.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73