• In English
 • Уряд схвалив Державну програму розвитку регіону Українських Карпат на 2020—2022 роки на виконання Указу Президента України та з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

  Метою Державної програми є визначення пріоритетних напрямів розвитку гірських територій, створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для сталого розвитку гірських територій Українських Карпат, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення якості життя та економічного благополуччя населення, що на них проживає.

   Виконання завдань та заходів Програми дасть можливість забезпечити вирівнювання існуючих диспропорцій у соціально-економічному розвитку гірських територій Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської й Чернівецької областей.

  Досягти конкурентоспроможності гірських територій планується шляхом започаткування нових виробництв, збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення. Крім того, передбачено підвищення транспортної та інформаційної доступності на гірських територіях. Також очікується активізація туристичного потенціалу Карпатського регіону та культурної спадщини і міжрегіонального та транскордонного співробітництва, спрямованого на розвиток гірських територій.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 жовтня 2019 р. № 880
  Київ
  Про затвердження Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020—2022 роки

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020—2022 роки, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

  забезпечити виконання Програми, затвердженої цією постановою, в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок коштів інших джерел;

  подавати щороку до 1 лютого Міністерству розвитку громад та територій інформацію про стан виконання Програми, затвердженої цією постановою, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

  3. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 232 “Про схвалення Концепції розвитку гірських територій українських Карпат” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 32, ст. 1165) зміни, що додаються.

         Прем’єр-міністр України                             О. ГОНЧАРУК

  Інд. 82