• In English
 • Уряд затвердив Державну цільову програму утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року.

  Прийняття Програми дасть можливість утилізувати надлишкові обсяги рідкого ракетного палива, які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, зменшить вірогідність виникнення на них надзвичайної ситуації техногенного характеру.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 грудня 2018 р. № 1014
  Київ
  Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну цільову програму утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року (далі — Програма), що додається.

  2. Пункт 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 77, ст. 2376) після слів “Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами” доповнити словами і цифрами “та Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року”.

  3. Державному космічному агентству подавати щороку до 15 липня та 1 березня до Кабінету Міністрів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі звіт про стан виконання Програми.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21