• In English
 • Уряд затвердив Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на
  2018—2022 роки.

  Рішення прийнято з метою формування чітких стратегічних напрямів розвитку автомобільних доріг загального користування виходячи із соціально-економічних пріоритетів розвитку регіонів та держави в цілому.

  Програма спрямована на забезпечення ефективного функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутами міжнародних та національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та забезпечення належного експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

  Реалізація Програми передбачає довгострокове планування завдань і заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, шляхопроводів та інших транспортних споруд (в тому числі зруйнованих в результаті військових дій на Сході України) за маршрутним принципом з відповідною дорожньою інфраструктурою на підставі сучасних будівельних норм та стандартів, в яких враховується європейська практика та принципи.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 березня 2018 р. № 382
  Київ
  Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки

  З метою відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки (далі — Програма), що додається.

  2. Заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади за погодженням з Міністерством інфраструктури привести у шестимісячний строк завдання, показники і заходи відповідних регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою завданнями, показниками і заходами.

  3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми розвитку автомобільних доріг на 2018—2022 роки.

  4. Державному агентству автомобільних доріг подавати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 15 лютого Міністерству інфраструктури інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

  5. Державному агентству автомобільних доріг передбачати під час процедур закупівлі робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення встановлення гарантійних строків експлуатації таких об’єктів не менш як 10 років.

  6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013—2018 роки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817).

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21