• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 15 грудня 2021 р. № 1386
  Київ
  Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну цільову правоохоронну програму облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року (далі — Програма), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

  3. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Адміністрації Державної прикордонної служби інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

  4. Пункт 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2021 р., № 80, ст. 5050) після слів і цифр “Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року” доповнити словами і цифрами “, Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року”.

  Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29