• In English
 • Уряд визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу. Відповідно до розпорядження у квітні — червні 2019 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 18 752 особи, із них до:

  Збройних Сил України — 9 000 осіб;

  Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб;

  Державної прикордонної служби України — 4 000 осіб;

  Національної гвардії України — 5 152 особи.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 березня 2019 р. № 188-р
  Київ
  Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — червні 2019 року

  1. Затвердити:

  чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні — червні 2019 р. з областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

  обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні — червні 2019 р. згідно з додатком 2.

  2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до 2 квітня 2019 р. перерахувати кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — після їх утворення) в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

  3. Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до 2 квітня 2019 р. перерахувати Міністерству оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 2 426 901,12 гривні, 1 884 240 гривень та 282 636 гривень відповідно.

  4. Міністерству оборони забезпечити:

  проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — після їх утворення) до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування в зазначених пунктах і в дорозі;

  цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ (Національною гвардією, Адміністрацією Державної прикордонної служби), Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту коштів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

  5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у квітні — червні 2019 року.

  6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29