• In English
 • Уряд визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні — грудні 2019 року.

  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України в жовтні — грудні 2019 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 200 осіб, із них до:

  Збройних Сил України — 9 000 осіб;

  Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб;

  Державної прикордонної служби України — 4 400 осіб;

  Національної гвардії України — 1 000 осіб.

  Це рішення Уряду забезпечить своєчасне виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу в жовтні — грудні 2019 року.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 вересня 2019 р. № 880-р
  Київ
  Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні — грудні 2019 року

  1. Затвердити:

  чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу в жовтні — грудні 2019 р. з областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

  обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу в жовтні — грудні 2019 р. згідно з додатком 2.

  2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту перерахувати до 8 жовтня
  2019 р. кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — після їх утворення) в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

  3. Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту перерахувати до 8 жовтня 2019 р. Міністерству оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 2 072 664 гривні, 471 060 гривень і 376 848 гривень відповідно.

  4. Міністерству оборони забезпечити:

  проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — після їх утворення) до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування в зазначених пунктах і в дорозі;

  цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ (Національною гвардією, Адміністрацією Державної прикордонної служби), Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту коштів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

  5. Обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу в жовтні — грудні 2019 року.

  6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 29