• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 23 вересня 2020 р. № 1150-р
  Київ
  Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні — грудні 2020 року

  1. Затвердити:

  чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні — грудні 2020 року з областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

  обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у жовтні — грудні 2020 року згідно з додатком 2.

  2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до 3 жовтня 2020 р. перерахувати кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — після їх утворення) в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

  3. Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до 3 жовтня 2020 р. перерахувати Міністерству оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 2 517 603,2 гривні, 253 280 гривень та 303 936 гривень відповідно.

  4. Міністерству оборони забезпечити:

  проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — після їх утворення) до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування в зазначених пунктах і дорозі;

  цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ (Національною гвардією, Адміністрацією Державної прикордонної служби), Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту коштів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

  5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у жовтні — грудні 2020 року. Призов громадян України віком 18—19 років проводити за їх бажанням (за письмовою заявою).

  6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29