• In English
 • Уряд визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у квітні — травні 2018 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Зокрема, до Збройних Сил України — 8 990 осіб, до Національної гвардії України — 4000 осіб, до Державної прикордонної служби — 1 200 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 1 000 осіб.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 березня 2018 р. № 171-р
  Київ
  Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — травні 2018 року

  1. Затвердити:

  чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні — травні 2018 р. з областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

  обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні — травні 2018 р. згідно з додатком 2.

  2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби перерахувати до 6 квітня 2018 р. кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

  3. Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби перерахувати до 6 квітня 2018 р. кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 1 764 880 гривень, 529 464 гривні та 441 220 гривень відповідно.

  4. Міністерству оборони забезпечити:

  проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби, а також забезпечити їх харчуванням під час перебування в зазначених пунктах і дорозі;

  цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ, Державною спеціальною службою транспорту, Адміністрацією Державної прикордонної служби коштів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

  5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у квітні — травні 2018 року.

  6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29