• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 липня 2022 р. № 840
  Київ
  Про затвердження ринкової вартості акцій та збільшення статутного капіталу акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити ринкову вартість 190 150 481 простої іменної акції акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія) у сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня 2022 р., визначеній суб’єктом оціночної діяльності — приватним підприємством “Габ’яно” згідно із звітом про незалежну оцінку майна № 14/122/22 від 19 липня 2022 року.

  2. Збільшити статутний капітал Компанії на суму 646 248 000 гривень шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у формі переданих до статутного капіталу Компанії пакетів акцій акціонерних товариств за переліком згідно з додатком 1 із збереженням у власності держави 100 відсотків акцій додаткової емісії.

  3. Прийняти рішення про емісію акцій Компанії згідно з додатком 2, що додається до оригіналу.

  4. Визначити правління Компанії уповноваженим органом із розміщення акцій, якому надаються повноваження щодо:

  прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі коли на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

  затвердження результатів емісії акцій;

  затвердження звіту про результати емісії акцій;

  повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115; 2020 р., № 89, ст. 2850), щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

  5. Уповноважити члена правління, директора фінансового “Групи Нафтогаз” Чумака Романа Миколайовича та члена правління, директора з юридичних питань та безпеки “Групи Нафтогаз” Воловика Владислава Валерійовича проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій Компанії.

  6. Фонду державного майна для забезпечення виконання цієї постанови здійснити передачу до статутного капіталу Компанії пакетів акцій акціонерних товариств, зазначених у додатку 1, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”.


                       Прем’єр-міністр України                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 25