• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 08 березня 2024 р. № 274
  Київ
  Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному капіталі якого належать державі

  Відповідно до частини сьомої статті 74 Господарського кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному капіталі якого належать державі, що додається.

  2. Установити, що інвентаризація майна, яке перебуває на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, згідно із затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, не проводиться під час прийняття рішень про перетворення державних унітарних комерційних підприємств у товариства з обмеженою відповідальністю, формування відомостей про майно, в тому числі переліків і зведених актів інвентаризації, проведення оцінки цілісного (єдиного) майнового комплексу та формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Зазначене майно (активи, власний капітал та зобов’язання) таких підприємств, їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, відображається (крім зобов’язань) в балансі та закріплюється за товариством з обмеженою відповідальністю на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки.

  3. Суб’єктам управління об’єктами державної власності під час проведення інвентаризації та оцінки майна підприємств, їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, зазначених у пункті 2 цієї постанови:

  забезпечити формування окремих актів обліку активів, власного капіталу та зобов’язань таких підприємств, їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів за даними фінансової звітності за видами активів, власного капіталу та зобов’язань у розрізі статей балансу на останню дату, на яку подавалася фінансова звітність;

  забезпечити формування окремих актів обліку активів, які розміщені на територіях, зазначених у пункті 2 цієї постанови, та обліковуються на балансі підприємств, їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, що розташовані на іншій території України;

  забезпечити проведення інвентаризації та оцінки майна з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території, і за результатами їх проведення вжити заходів до зміни статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законодавством.


  Прем’єр-міністр України                                                                                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 25