• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 25 квітня 2023 р. № 372-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

  1. Затвердити план заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, що додається.

  2. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі — план заходів) здійснюється за рахунок та в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним (військовим) адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити:

  виконання плану заходів та щоквартальне до 10 числа наступного місяця подання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури інформації про стан виконання плану заходів та досягнення значення показників результативності на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року згідно з додатком;

  публікацію на офіційних веб-сайтах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання плану заходів, обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій інформації про виконання плану заходів у формі відкритих даних.

  5. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити:

  щорічне до 25 січня подання Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації про стан виконання плану заходів та досягнення значення показників результативності на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року;

  у тримісячний строк розроблення і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо оновлення положень Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 36, ст. 2154).

          Прем’єр-міністр України                                                Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80