• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 23 грудня 2022 р. № 1191-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо переведення публічних послуг в електронну форму

  1. Затвердити план заходів на 2023 рік щодо переведення публічних послуг в електронну форму (далі ― план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним (військовим) адміністраціям:

  1) забезпечити виконання плану заходів з урахуванням вимог Закону України “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”;

  2) інформувати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерство цифрової трансформації про стан виконання плану заходів;

  3) взяти до відома, що фінансування плану заходів здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити подання щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації про виконання плану заходів.

  Прем’єр-міністр України                              Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49