• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 14 березня 2023 р. № 221-р
  Київ
  Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік

  1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2023 рік (далі ― план дій), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

  виконання плану дій в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством;

  розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачатиметься поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до електронної системи моніторингу і контролю його виконання.

  3. Секретаріату Кабінету Міністрів України:

  забезпечити організацію проведення моніторингу виконання плану дій на єдиному веб-порталі електронного урядування;

  за результатами аналізу стану виконання плану дій з урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та поточної ситуації в державі у разі потреби здійснювати підготовку пропозицій щодо внесення змін до плану дій.


            Прем’єр-міністр України                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80